Over ons

Wij zijn Republiek (voorheen: Republikeins Genootschap), de grootste pro-republiek beweging van Nederland. We willen de monarchie afschaffen en vervangen door een parlementaire republiek. We zijn politiek onafhankelijk.

Doe mee met onze campagne

Benieuwd hoe wij onze doelen willen bereiken? Doe mee met de campagne.

Uitgangspunten

Wij baseren ons op het Republikeins Manifest uit 2002. Daarin staat:

  • Het Nederlandse volk is soeverein.
  • De burgers van Nederland zijn allen gelijkwaardig.
  • Het soevereine volk dient uit zijn midden op democratische wijze allen te verkiezen die een ambt met politieke macht zullen bekleden.
  • Iedere Nederlander beschikt over het grondwettelijke recht vanaf het achttiende levensjaar te kiezen en te dingen naar een ambt met politieke macht.
  • Uit de bovenbeschreven beginselen vloeit voort dat het staatshoofd wordt gekozen. Het huidige artikel 24 van de Grondwet is strijdig met deze beginselen.
  • De democratische verkiezing van het staatshoofd biedt de grootste garantie dat de bekwaamste en de beste dit hoogste ambt zal vervullen. Erfopvolging van het staatshoofd geeft deze waarborg allerminst.
  • Een periodieke democratische wisseling van het staatshoofd is een teken van de kracht en de continuïteit van de republikeinse regeringsvorm.
  • Een sober en zakelijk ingericht presidentschap versterkt het democratisch bewustzijn.
  • Een aan tijd gebonden presidentschap biedt de beste waarborgen ter voorkoming van een verstrengeling van staats- en persoonlijke belangen.

Over onze organisatie

Republiek is een democratische vereniging en wordt grotendeels gerund door vrijwilligers. We hebben een achterban van meer dan 20.000 volgers waaronder ruim 3.000 leden. Lees meer over hoe we gefinancierd worden, onze statuten of hoe je contact met ons kunt opnemen.

Team Republiek

Het bestuur van Republiek wordt op vrijwillige basis voor een periode van 3 jaar verkozen door de Algemene Ledenvergadering. Ze komen maandelijks bijeen tijdens een bestuursvergadering.

Floris Müller

Voorzitter (floris@republiek.org)

Job Telling

Penningmeester (telling@republiek.org)

Hans Maessen

Secretaris (maessen@republiek.org)

Ineke Vonk

Algemeen Bestuurslid (vonk@republiek.org)

Willemien Sanders

Algemeen Bestuurslid

Frans Claessens

Algemeen Bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door de freelancers van het campagnebureau. De campagnemanager geeft leiding aan het bureau.

Bram van Montfoort

Campagnemanager (bram@republiek.org)

Arnold de Valk

Community Manager (arnold@republiek.org)

Boris Thorbecke

Creative director

Ewout Jansen

Advocaat