Statuten

Hier kun je de nieuwe statuten van de vereniging Republiek downloaden. Vastgesteld op de ledenvergadering van 17 april 2021. Totdat deze statuten bij de notaris zijn ingediend, blijven de oude statuten nog gelden.