Schenkingen en nalatenschappen

Samen met u willen we werken aan onze doelstelling: de invoering van de parlementaire republiek in Nederland.

Wij zijn 100% afhankelijk van particulieren, aangezien we geen geld van overheden en bedrijven aannemen. Op deze manier waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Om deze doelstelling te bereiken voeren we op verschillende manieren acties: opstellen van petities, voeren van rechtszaken en doen van onderzoek. Maar ook de meer algemene informatievoorziening waarbij we de misverstanden in de discussie republiek versus monarchie trachten weg te nemen, kosten geld.

Al het geld dat we van onze leden en sympathisanten ontvangen, besteden we aan acties die gericht zijn op het dichterbij brengen van onze doelstelling.

We kennen twee soorten donaties:

  • Algemene donaties - met deze donaties ondersteun je het algemene werk van onze organisatie
  • Projectgebonden donaties - met deze donaties geef je geld om specifieke acties te ondersteunen. Voorbeelden: onderzoek naar de werkelijke kosten van de monarchie en rechtszaak inzake de macht van de koning

Bestuursleden werken onbezoldigd. Er blijft geen geld aan de strijkstok hangen. We zijn transparant ten aanzien van onze financiën. Op deze website zijn alle financiële jaarverslagen terug te vinden. Wij zijn als organisatie aangemerkt als ANBI en voldoen aan alle eisen die daaraan worden gesteld.

Voor de ANBI status is het RSIN nummer van belang: 851561500

aan het laden

Periodieke schenking met belastingvoordeel

Giften zijn aftrekbaar voor de belastingen omdat we een ANBI status hebben. In het kader van de belastingen is het volgende onderscheid belangrijk:

  • gewone giften - bijvoorbeeld een eenmalige gift ten aanzien van een van onze specifieke acties. Deze gift is aftrekbaar voor de belastingen voor zover het totaal aan giften in een jaar groter is dan 1% van het zogenaamde drempelinkomen. En dan alleen voor dat deel dat boven de 1% ligt. Daarnaast moet de schenking ten minste € 60 groot zijn. Maximaal kun je tot 10% van je verzamelinkomen aftrekken van de inkomstenbelasting;
  • periodieke schenkingen die voor een periode van tenminste 5 jaar voor een bepaald vast bedrag. Deze schenking dient schriftelijk vastgelegd te worden, hoeft niet bij een notaris (maar mag natuurlijk wel). Wij helpen u graag bij het invullen van het betreffende formulier.
  • Ik ga graag met u in gesprek. Uiteraard is alles dat we bespreken vertrouwelijk en bent u tot niets verplicht. telling@republiek.org

De voordelen van periodieke schenkingen op een rijtje:

  • meer geven voor hetzelfde geld
  • volledig aftrekbaar van je inkomstenbelasting
  • al vanaf € 50,= per jaar
  • minimaal 5 jaar, dus geen omkijken meer naar

Nalaten aan een goed doel

Net als u staan steeds meer Nederlanders open voor het idee om na te laten voor een goed doel. Voor Republiek zijn nalatenschappen een onmisbare bron om onze activiteiten te financieren. Wij nemen immers geen geld aan van overheden en bedrijven. Als u wilt nalaten aan een goed doel als Republiek, dan heeft u een testament nodig. Deze maakt u bij een notaris. U kunt Republiek begunstigen met een erfstelling of een legaat.

Heeft u vragen?

Via een testament kunt u uw betrokkenheid bij de republikeinse zaak op een bijzondere manier krachtig ondersteunen. Wilt u daar meer over weten?

Ik ga graag met u in gesprek. Uiteraard is alles dat we bespreken vertrouwelijk en bent u tot niets verplicht. telling@republiek.org

De 10 meest gestelde vragen

Wat doet Republiek met mijn nalatenschap?

Samen met u zetten wij ons in om de parlementair republikeinse staatsvorm dichterbij te brengen. Dit werk vergt een lange adem. Om deze doelstelling dichterbij te brengen voeren we op verschillende manieren acties: opstellen van petities, voeren van rechtszaken en doen van onderzoek. Maar ook de meer algemene informatievoorziening waarbij we de misverstanden in de discussie republiek versus monarchie trachten weg te nemen, kosten geld.

Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat?

Een erfstelling is een vastgesteld deel van het bezit dat , na aftrek van alle kosten, schulden en legaten, aan erfgenamen wordt toebedeeld. Meestal worden erfstellingen in percentages weergegeven.

Een legaat is een bepaald goed of vastgesteld geldbedrag. Republiek neemt in principe alleen geldbedragen aan. Legaten worden als eerste uitgekeerd, wat overblijft wordt verdeeld over de erfgenamen.

Waarom betaalt Republiek geen erfbelasting?

Republiek is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI’s zijn vrijgesteld van erfbelasting. Andere erfgenamen betalen wel erfbelasting. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw relatie met hen.

Kan Republiek ook executeur zijn?

Ja, onder bepaalde voorwaarden kan Republiek deze taak op zich nemen en uw nalatenschap voor u afwikkelen. Wilt u dat Republiek uw nalatenschap afwikkelt? Neem dan contact met mij op: job@republikeinen.nl

Kan ik nalaten aan een specifiek doel van Republiek, bijvoorbeeld een eenmalige actie?

In principe kan dit, maar liefst wel in overleg. Hopelijk duurt het nog erg lang voor uw testament van kracht wordt. Het kan dan zijn dat de actie dan al lang is afgerond. Dit kan tot gevolg hebben dat Republiek uw nalatenschap niet ontvangt. U kunt dit ondervangen door een zin toe te voegen: mocht deze actie of dit aandachtsgebied niet meer relevant zijn, dan mag Republiek besluiten waar ze het geld aan besteedt.

Kan Republiek u helpen bij het vinden van een notaris?

Republiek kan u helpen door u een lijst toe te sturen van notarissen bij u in de buurt. De keuze voor een notaris is helemaal aan u. Republiek zal geen notaris aanbevelen. Ook om elke vorm van belangenverstrengeling uit te sluiten.

Hoe komt Republiek te weten dat ik overleden ben?

Het is de taak van de executeur van uw testament om alle erfgenamen te informeren. Dit kan de notaris zijn of ieder ander die u heeft een gewezen. Voor het geval u Republiek heeft aangewezen als executeur, is het verstandig om onze gegevens op een voor u nabestaanden makkelijk vindbare plek neer te leggen. Bijvoorbeeld bij uw verzekeringspapieren.

Hoeveel kost het maken van een testament?

Er zijn geen vaste tarieven voor het maken van een testament. Check daarom van te voren bij een aantal notarissen. Ook is het mogelijk om online een testament op te stellen (zie bijvoorbeeld www.nunotariaat.nl).

Kan ik mijn testament later nog wijzigingen?

U kunt uw testament later altijd nog wijzigen. Uw omstandigheden of inzichten kunnen immers ook wijzigen. Houd daarbij wel rekening met de notariskosten die dit met zich meebrengt.

Wat en waarom een levenstestament?

In een levenstestament regelt u wie uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt. Ook dit testament regelt u bij de notaris. U geeft daarmee een volmacht aan iemand die u vertrouwt om te handelen namens u. Bijvoorbeeld ten aanzien van uw financiële belangen, maar dit kan ook ten aanzien van uw medische belangen.

Vragen?

Ik ga graag met u in gesprek over uw schenking of nalatenschap.

Uiteraard is alles dat we bespreken vertrouwelijk en bent u tot niets verplicht

U kunt mij bereiken via 0302273567 of via telling@republiek.org

Job Telling - penningmeester Republiek