Koning op de Balkenendenorm

We starten een petitie om de koning op de Balkenendenorm te zetten. Als we minimaal 20.000 handtekeningen verzamelen zullen we deze petitie aanbieden aan de Tweede Kamer.

aan het laden

Vragen over deze petitie

Hoeveel verdient koning Willem-Alexander?

Willem-Alexander ontvangt in 2021 een uitkering van 998.000 euro.

Wat is de Balkenendenorm?

Het wettelijk maximuminkomen voor publieke functies, vastgesteld op 130% van het salaris van de Minister-President (201.000 euro)

Hoe zit het met onkostenvergoedingen voor de koning?

Daar komt nog een onkostenvergoeding van 5,1 miljoen euro bij. Waar deze precies aan wordt besteed is onduidelijk. Bonnetjes zijn niet nodig.

Hoe transparant zijn de kosten van het koningshuis?

Bovendien staan ook veel kosten niet op de begroting, zoals bleek uit ons onderzoek ‘kosten van het koningshuis‘.

Hoeveel Nederlanders willen dat de koning inlevert op zijn uitkering?

Maar liefst 85% van de Nederlanders wil meer transparantie over de vergoedingen voor het Koninklijk Huis (bron: Stand.nl 7/10/20).

Waarom deze actie, jullie zijn toch voor een republiek?

Wij zijn voor een sober en zakelijk ingericht presidentschap. Daar horen geen exorbitante vergoedingen bij.

Denk bijvoorbeeld aan een (grotendeels) ceremonieel staatshoofd zoals in Duitsland, of een roulerend presidentschap zoals in Zwitserland.

Met deze actie willen we laten zien dat het ook anders kan.