ANBI status

Republiek is officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN: 851561500 / Vestigingsplaats Utrecht). Dat betekent dat we ons inzetten voor het algemeen belang en niet streven naar winst.

Onder bepaalde voorwaarden is het schenken aan een ANBI aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Meer daarover lees je op onze schenkingen- en nalatenschappen pagina.

Via het standaardformulier publicatieplicht krijg je een snel overzicht van wat we doen. Een uitgebreidere verantwoording lees je in het beleidsplan 2021-2025 en het campagnebureau jaarverslag 2022.