Geschiedenis

Dit is de geschiedenis van Republiek (voorheen: Republikeins Genootschap) in een notendop.

Twee republikeinse groepen

In september 1996 legde een groep prominente Nederlanders een verklaring af waarin werd gepleit voor herstel van de republikeinse regeringsvorm. Dit initiatief werd het Republikeins Genootschap (RG) genoemd. Helaas bleef het bij deze verklaring, activiteiten werden niet ontplooid, enige vorm van lidmaatschap was niet mogelijk. Om in deze behoefte te voorzien werd op 20 januari 1998 het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG) opgericht. De vereniging streeft er naar de monarchie in Nederland te vervangen door een republiek. Hierbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van democratische middelen.

NRG wordt RG

In 2010 kreeg het bestuur opdracht van de leden de vereniging te hervormen naar de geest van de nota Nieuw Republikeins Elan. De vereniging ‘nieuwe’ stijl wil uitgroeien tot een Na een scheiding van enkele jaren bundelen verschillende republikeinse fracties in Nederland hun krachten. Het Nieuwe Republikeins Genootschap (NRG) en het Republikeins Genootschap (RG) gaan vanaf mei 2017 door onder de naam Republikeins Genootschap. Bij deze fusie is ook een nieuw logo gepresenteerd met een blauwe‘r’ en een rode ‘g’.

RG wordt Republiek

In 2021 beslist de Algemene Ledenvergadering van het Republikeins Genootschap dat het voortaan verder gaat onder de naam Republiek. Doel is om met een nieuwe naam en uitstraling een groter publiek te bereiken. De slogan wordt: 'Staat voor iedereen'.

Internationale samenwerking

Republiek werkt sinds 2010 samen met de Association of European Republican Movements; een pan-Europees samenwerkingsorgaan waarin kennis over republikanisme wordt uitgewisseld als mede campagnetechnieken. Jaarlijks vergadert de AERM in een land van een van de leden. Op dit moment zijn zeven landen aangesloten bij de organisatie.

Samenwerking met De Republikein

Tijdschrift De Republikein is opgericht door leden van Republiek (destijds: Nieuw Republikeins Genootschap). Republiek ondersteunt de uitgave met een financiële bijdrage. De redactie van De Republikein is geheel onafhankelijk in haar keuzes over de inhoud van het blad.

Jonge Republikeinen

Er zijn twee pogingen ondernomen een aparte jongerenvereniging op te richten met de naam Jonge Republikeinen (JR). Momenteel is het beleid om alle republikeinen – ongeacht leeftijd – bij Republiek te betrekken. Er is wel een aparte appgroep voor jonge republikenen.