Free Amalia bereikt de politiek

Dankzij meer dan 10.000 bezoekers aan de #FreeAmalia campagne hebben we als republikeinen van ons laten horen in politiek Den Haag. Via de campagnesite kon je per mail een Kamerlid oproepen om zich uit te spreken over erfopvolging. In 2022 gaan we met de belangrijkste partijen in gesprek.

Nog geen mail gestuurd? Dat kan nog steeds via onze actiepagina.

Reacties politieke partijen

Een aantal politieke partijen stuurde al een reactie:

VVD-Kamerlid Rudmer Heerema (34 zetels) vindt dat de instandhouding van de monarchie niet in strijd is met de liberale grondslag van de partij. Hij noemt de ministeriële verantwoordelijkheid als argument.

Verder schrijft Heerema dat de koning zorgt voor ‘eenheid en verbinding’. Ook zouden ‘deuren wereldwijd open gaan voor onze bedrijven’ dankzij bezoek van de koning. Heerema onderbouwt deze stelling verder niet.

SP-kamerlid Renske Leijten (9 zetels) is tegen erfopvolging, maar zegt tegelijk dat daar binnen het parlement geen meerderheid voor te vinden is. SP pleit op kortere termijn voor een puur ceremoniële president, zonder politieke functies met een inkomen dat niet hoger is dan dat van de Minister-President.

Groenlinks (8 zetels) vindt erfopvolging niet meer van deze tijd. De partij wil ‘op termijn’ een Republiek met een gekozen staatshoofd, zoals bijvoorbeeld in Duitsland. Onduidelijk blijft wélke termijn dat dan is. De woordvoerder heeft de kwestie doorgezet naar de ‘verantwoordelijk beleidsmedewerker’, die daar hopelijk later op zal antwoorden.

Partij voor de Dieren (6 zetels) is geen voorstander van erfopvolging bij overheidsfuncties, en in het bijzonder niet van aangetrouwd koningschap. De partij streeft op korte termijn naar 'modernisering van het koningschap', waarbij de rol van de Koning beperkt wordt tot een ceremonieel koningschap. De Koning vertegenwoordigt Nederland, maar hij heeft geen politieke rol, dus ook niet in de kabinetsformatie.

Volt (3 zetels) stond niet in het lijstje op onze site, maar dat weerhield sommige republikeinen er niet van om ook hen te mailen. De woordvoerder van Volt schrijft dat de Koning een ‘puur ceremoniële taak’ en verwijst daarbij naar de grondwet, waarin staat dat de koning wél politieke macht heeft. Verder zouden er ‘belangrijkere en urgentere’ problemen zijn.

BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas (1 zetel) vindt het onzin om ‘Amalia te dwingen afstand te nemen van de troon.’ Daar pleiten we dan ook niet voor. Van der Plas noemt erfopvolging overigens wel ‘wat achterhaald.’

Media-aandacht en publieke opinie

Diverse media besteedden aandacht aan de campagne. Zo noemde NRC het streven om partijen als D66 en PvdA voor het blok te zetten. Het ANP interviewde voorzitter Floris Müller over de campagne - onder andere doorgeplaatst in het Algemeen Dagblad. In een interview met Hart van Nederland aandacht voor de kantelende publieke opinie: 'Nog maar 55% steunt de monarchie, het kan dezelfde kant opgaan als met Zwarte Piet'.

Dankzij de inzet van Republiek vrijwilligers waren ook in diverse Nederlandse steden de Free Amalia posters te zien.

Dit is hoe we in 2022 de druk opvoeren

Voorlopig blijkt er nog een flinke kloof te bestaan tussen de publieke opinie (nog maar 50% voor erfopvolging) en de gekozen volksvertegenwoordigers (bijna allemaal voor erfopvolging) als het gaat om de monarchie.

We moeten daarbij als republikeinen ook de hand in eigen boezem steken; zonder actie van onze kant gebeurt er niets.

Dit is de eerste keer dat we massaal van ons hebben laten horen in politiek Den Haag. Dat gaan we in de toekomst vaker doen. Door met Kamerleden in gesprek te gaan, maar ook bijvoorbeeld door een republikeins netwerk op te richten binnen diverse partijen. Daarbij volgen we het voorbeeld van onze Zweedse zustervereniging die dit in het verleden al succesvol heeft gedaan. Bij Republikanska Föreningen zijn ook diverse Kamerleden actief van zowel linker- als rechterzijde. Een doel dat we in de komende jaren ook nastreven.

Lobby bij politieke partijen

Ja, ik ben actief bij een politieke partij en wil me aanmelden voor het republikeinse netwerk

FreeAmalia door het land