Voordelen van een republiek

Nederland wordt een stukje eerlijker, democratischer, transparanter en efficiënter als we de monarchie afschaffen en vervangen door een parlementaire republiek. Dit zijn de belangrijkste voordelen:

Gelijkwaardig volgens de wet

In een parlementaire republiek word je met gelijke rechten en plichten geboren. Iedereen maakt kans om staatshoofd te worden, moet belasting betalen en mag vrij zijn mening uiten. Daarbij past geen erfopvolging.

Past bij democratie

In een parlementaire republiek is het parlement de baas en daarmee uiteindelijk de kiezer. De eventuele president wordt gekozen.

Controleerbare macht

In een parlementaire republiek kun je de macht van het staatshoofd controleren. Een president heeft beperkte macht en moet verantwoording afleggen. De koning heeft macht, maar we weten niet hoe hij deze gebruikt.

Scheelt een bak geld

In een parlementaire republiek zijn we eerlijk over de kosten van het staatshoofd. Volgens onafhankelijk onderzoek zijn de kosten voor een president in een parlementaire republiek zoals Duitsland aanzienlijk lager dan de kosten voor de monarchie in Nederland.

Past bij Nederlandse cultuur

In een parlementaire republiek kiezen we voor gelijkwaardigheid, transparantie en democratie. Dat past goed bij de Nederlandse cultuur. Ook hebben we al een rijke geschiedenis als republiek.

Scheiding kerk en staat

In een parlementaire republiek is religie een persoonlijke zaak. Het staatshoofd hoort niet meer automatisch bij de protestantse kerk.

Een stabiel alternatief

In een parlementaire republiek is het staatshoofd verantwoordelijk voor zijn eigen daden. De premier hoeft geen kostbare tijd meer te besteden aan het goedpraten van koninklijke schandalen.

Over de term 'republiek' en 'republikein' ontstaat nogal eens verwarring. Wij zijn voorstander van een parlementaire republiek - dat wil zeggen een republiek waarin het parlement de meeste macht behoudt. Voorbeelden in onze eigen regio zijn Duitsland, Zwitserland, Finland, Ierland, IJsland en Oostenrijk. Een eventuele president heeft niet veel macht.

aan het laden