Republiek Duitsland

Duitsland werd na de Novemberrevolutie van 1918 een republiek (de Weimarrepubliek). De huidige staats- en regeringsvorm ontstonden in 1949. Na de val van het communisme werden de beide Duitslanden in 1990 herenigd en traden de Oost-Duitse deelstaten toe tot de Bondsrepubliek.

Nationale feestdag

De nationale feestdag is 3 oktober, de Dag van de Duitse Eenheid. Op deze datum wordt de Duitse eenwording in 1990 gevierd.

President

De Duitse president wordt verkozen door de Bondsvergadering, een orgaan dat slechts bijeenkomt voor deze verkiezing. De vergadering bestaat uit alle leden van de Bondsdag, het Duitse parlement, plus een gelijk aantal vertegenwoordigers van de deelstaatparlementen. De ambtstermijn duurt vijf jaar, en herverkiezing is slechts eenmaal mogelijk. De huidige president is sinds 19 maart 2017 Frank-Walter Steinmeier.

Taken en bevoegdheden

De president heeft een grotendeels ceremoniële rol. Daarnaast heeft hij/zij de volgende taken en bevoegdheden:

  • Hij vertegenwoordigt de Bondsrepubliek in binnen- en buitenland.
  • Hij sluit verdragen.
  • Na de parlementsverkiezingen stelt hij een kandidaat-kanselier voor en benoemt deze na goedkeuring door de Bondsdag. Tot nu toe zijn alle bondskanseliers op deze manier benoemd.
  • Hij benoemt en ontslaat de federale ministers.
  • Hij kan de Bondsdag ontbinden.
  • Hij benoemt en ontslaat federale rechters en ambtenaren.
  • Hij mede-ondertekent wetten. Hij kan dit weigeren als hij van mening is dat de wet in strijd is met de grondwet. Dit is sinds 1949 negen keer voorgekomen.
  • Hij kan op verzoek van de regering de zogeheten ‘wetgevingsnoodtoestand’ uitroepen, waardoor het mogelijk is een wet uit te vaardigen zonder instemming van de Bondsdag.
  • Hij kan gratie verlenen.

Bijzonderheden

Op verzoek van de ouders kan de president erepeetvader worden van het zevende kind dat in een gezin wordt geboren.

Afzetting

De president kan alleen worden afgezet wegens het opzettelijk schenden van de grondwet of een federale wet. Een klacht hiertoe moet door de Bondsdag of de Bondsraad (de vertegenwoordiging van de deelstaatregeringen) worden ingediend bij het Constitutioneel Hof. De aanvraag om tot een klacht te besluiten moet door een tweederde meerderheid worden goedgekeurd. Van deze procedure is nog nooit gebruik gemaakt.

Absentie

Als de president niet in staat is zijn taken uit te voeren worden deze waargenomen door de voorzitter van de Bondsraad. De voorzitter is altijd één van de ministers-presidenten van de deelstaten. De president kan er ook zelf voor kiezen zijn taken te delegeren, bijvoorbeeld als hij op staatsbezoek is in het buitenland.

Externe link: https://www.bundespraesident.de/

aan het laden