Wat is er mis met erfopvolging?

Erfopvolging bij een staatshoofd is niet alleen ondemocratisch, discriminerend, het verkeerde voorbeeld en levert zelden het beste resultaat op, het gaat ook in tegen de rechten van het kind.

Wat is erfopvolging?

Erfopvolging (in deze context) is de regeling dat de functie van staatshoofd overgaat van het ene op het andere familielid.

In Nederland is erfopvolging vastgelegd in de Grondwet (art. 24 t/m 31). In principe komt het oudste kind van de koning als eerste in aanmerking. Tot 1983 kregen jongens voorrang boven meisjes.

In welke landen wordt het staatshoofd door erfopvolging bepaald?

Onder andere in Nederland, Thailand, België, Saoedi Arabië, het Verenigd Koninkrijk, Qatar, Marokko, Brunei, Noorwegen, Cambodja en Lesotho.

In de praktijk hoort ook Noord-Korea tot de landen met erfopvolging.

Verreweg de meeste landen selecteren hun staatshoofd op een andere manier. In democratische landen gaat dat via (getrapte) verkiezingen.

Waar komt erfopvolging vandaan?

Voor erfopvolging zijn meerdere verklaringen.

Volgens sommigen ‘verdien’ je het recht als familie om een staatshoofd te leveren omdat je veel hebt bijgedragen aan een landsbelang.

Volgens anderen is de familie uitverkoren door ‘de wil van God’.

Tot slot kun je erfopvolging historisch verklaren door de wens van heersers om als dynastie altijd over een volk te blijven regeren.

Hoeveel Nederlanders zijn voor erfopvolging?

Volgens een peiling van Ipsos in april 2023 is nog een minderheid van de Nederlanders voor erfopvolging. Slechts 43% staat achter het systeem. Bekijk alle cijfers over de steun voor de monarchie.

Levert erfopvolging een geschikt staatshoofd voor Nederland op?

Het hangt er maar net vanaf wat je onder ‘geschikt’ verstaat.

Voorstanders van erfopvolging denken dat je een koningskind door de juiste opvoeding kunt ‘kneden’. Het kind wordt zo vanaf de geboorte al voorbereid op zijn of haar belangrijke taken als (ceremonieel) staatshoofd.

Je kunt je afvragen of opgroeien in een uitzonderingspositie (paleizen, lakeien, media-aandacht) het beste recept is voor karaktervorming.

Je kunt je ook afvragen of andere Nederlandse kinderen met voldoende talent en doorzettingsvermogen niet veel geschikter zijn als toekomstig staatshoofd.

Wat betekent erfopvolging voor kinderen?

Erfopvolging bevestigt het idee dat niet iedereen gelijkwaardig is. Sommige kinderen zijn meer waard dan anderen. Dat zijn prinsen of prinsessen.

Erfopvolging betekent ook dat het kind van de koning in een gouden kooi opgroeit. Geen privacy. Niet spelen met wie je wilt. Niet kunnen zeggen wat je wilt. Niet kunnen worden wat je wilt – of in ieder geval grote druk vanuit je omgeving om toch maar staatshoofd te worden.

Wat vindt Republiek

Erfopvolging past niet in een vrij en democratisch land.

Laten we stoppen met erfopvolging

Doe mee met onze campagne voor de republiek.