Republiek, staat voor iedereen.

Koningsdag 2023

Duurste Koningsdag ooit in de armste stad van Nederland

Onze missie:

Republiek (voorheen Republikeins Genootschap) wil de monarchie afschaffen en vervangen door een parlementaire republiek.

Nog maar 47% van de Nederlanders is voor erfopvolging

Bron: Peiling IPSOS / Zie alle cijfers over monarchie en republiek

Wat we doen:

We informeren (online, op locatie en via de media) het grote publiek over de voordelen van een republiek en de nadelen van de monarchie. Bij politieke partijen lobbyen we voor een pro-republiek standpunt. Ook voeren we actie op bijvoorbeeld Koningsdag. Kijk hoe je zelf meedoet met onze campagne.

Wie we zijn:

Republiek (voorheen Republikeins Genootschap) is een democratische vereniging die wordt bestuurd door vrijwilligers. We zijn niet gelieerd aan politieke partijen en ontvangen geen subsidie.

aan het laden