Republiek in de politiek

Volgens opiniepeilingen is er geen meerderheid meer voor erfopvolging. Toch zijn bijna alle politieke partijen in de Tweede Kamer nog voor de monarchie. Wij willen daar verandering in brengen.

Spreek je uit bij politieke partijen

We ondersteunen leden van politieke partijen om het pro-monarchie standpunt (of 'we hebben het er niet over') te veranderen in een principieel standpunt voor de republiek. Dat doen we door initiatieven te ondersteunen zoals moties op congressen, flyeren tijdens bijeenkomsten of helpen met de organisatie van debatten of informatie-avonden.

Standpunten partijen over de monarchie

Grofweg zijn er drie groepen als het gaat over monarchie of republiek:

  • Pro-monarchie. Deze partijen zijn om principiële of opportunistische redenen uitgesproken voor de monarchie (VVD, CDA, SGP, CU).
  • Pro-republiek. Deze partijen hebben zich in hun programma uitgesproken voor de republiek (SP, GL, PvdA, BIJ1).
  • Ceremonieel koningshuis partijen. Deze partijen willen minder macht voor de koning of een lagere uitkering (PVV, D66, PvdD).

Een uitgebreid overzicht van de standpunten en het stemgedrag van politieke partijen vind je op onze Republiek Kieswijzer 2023

Doe mee met onze pro-republiek lobby

Op dit moment zijn er pro-republiek groepen binnen VVD, CDA, D66, Volt, PvdA, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks en BIJ1. Bij voldoende animo starten we ook bij andere partijen.

We overleggen via WhatsApp en Zoom over de beste manieren om het standpunt van deze partijen van binnenuit te veranderen.

Wil je je bij een van deze groepen aansluiten?

Lobbyen voor de republiek

Meld je aan als vrijwilliger (selecteer 'politieke lobby' bij de opties)