Workshops 2021

Ronde 1 (13:45-15:00)

De Republiek Nederland #Hoedan

In de workshop De Republiek Nederland #Hoedan gaan we actief aan de slag met het idee ‘democratie’. Hoe willen we dat een Republiek gaat functioneren? Welke ideeën over democratie en democratische vernieuwing vinden we bruikbaar? Wat kun je zelf en wat kun je samen? En wat betekent dat voor onze vereniging?

De workshop start met een presentatie door Sasha Trifkovic, campagneleider van ‘Meer Democratie’, de beweging die alle Nederlanders meer zeggenschap wil geven in politiek en maatschappij en zich inzet voor een bloeiende democratie. Sasha bespreekt hoe je vanuit je persoonlijke betrokkenheid gezamenlijk aan de slag kunt gaan op weg naar de republiek, naar die bloeiende democratie. Om de gedachten op gang te krijgen, bespreken we eerst kort een aantal stellingen. Vervolgens buigen we ons via 5 debattafels over het #hoedan. Hoe geven we de democratie vorm, binnen en buiten de vereniging? Welke concrete stappen gaan we zetten?

In een gezamenlijke afsluiting oogsten we de inbreng van de tafels en komen tot afspraken en aanbevelingen voor vervolgstappen.

Patriotten toen, Actie nu

Hedendaagse republikeinen kunnen inspiratie vinden bij de Patriotten die einde van de 18e eeuw er in slaagden de Oranjes uit Nederland te verdrijven. Hun revolutie vond nagenoeg vreedzaam plaats en leidde tot een democratischer Nederland, waarin fundamentele rechten van burgers verankerd werden. Hoe slaagden de Patriotten daarin? Welke methode hanteerden ze in hun strijd tegen de oranjes en de gevestigde belangen? Nederlands cultuurhistoricus Thomas von der Dunk zal tijdens een workshop hierover een korte beschouwing geven. De deelnemers wordt vervolgens gevraagd welke acties naar hun mening in onze tijd nodig zijn om hetzelfde doel als de Patriotten te bereiken. In een intensive discussie worden de ideeën, verzameld en gegroepeerd. Het doel is acties te formuleren waarmee Republiek in onze tijd strategisch aan de slag kan en die hun effectiviteit in het verleden hebben bewezen.

How to Win The Argument? (EN)

Graham Smith is als campagneleider van Republic (UK) al talloze malen geïnterviewd in nationale en internationale media. Maar tijdens een interview kun je (net als in veel discussies over de monarchie) niet zomaar vertellen waar je voor staat. Vaak krijg je te maken met negatieve framing ('Wat heb je tegen Máxima?', 'Wil je soms een Trump?').

Smith laat je tijdens deze workshop oefenen om met negatieve framing om te gaan en deze te veranderen in een positief verhaal ten gunste van de republiek.

Ronde 2 (15:15-16:30)

Debatteren kun je leren

Als (aankomende) republikein, zal je waarschijnlijk snel in verschillende discussies en debatten rond het koningshuis en de republiek komen. Ondanks dat debat centraal is binnen veel aspecten van het leven, je er dus waarschijnlijk al eerder mee in aanraking gekomen bent, hebben we soms niet helemaal een beeld bij wat het is.

Wat is het verschil tussen debat en een discussie? Hoe kan je goede argumenten van slechte argumenten onderscheiden? Wat is een goed debat? En wat is het doel van een debat?

Als voorbereiding op de toekomstige debatten, als republikein, gaan we aan de slag met deze belangrijke activiteit. Bij de workshop gaan we op een actieve en speelse manier aan de slag met debat en debatvaardigheden. De workshop vereist een actieve houding en zal de deelnemer hopelijk trainen in vaardigheden die overal toepasbaar zijn.\

Workshop door debatcoach Thomas Vos.

Republikein Online

Je bent voor een republiek, maar hoe kun je anderen daarvan overtuigen? Via social media bereik je een groter publiek. Maar hoe pak je dat precies aan? Boos een krantenartikel delen rond Koningsdag? Of zijn er nog meer manieren om je punt te maken?

Emre Hoogduijn (@emrehoogduijn) laat je tijdens deze workshop experimenteren met verschillende manieren om je (online) vrienden kennis te laten maken met het republicanisme.

Winning Political Support (EN)

Mede dankzij een uitgekiende politieke strategie groeide Republikanska Förengingen (SE) van 100 naar 10.000 leden waaronder diverse parlementariërs. De organisatie zette ook diverse republikeinse netwerken op binnen politieke partijen. Daarnaast zijn ze regelmatig aanwezig bij conferenties van politieke partijen. Wat kunnen wij van ze leren?

De workshop wordt gegeven door Maria Backmann (Internationaal Secretaris), Magnus Simonsson (Secretaris-Generaal) & Jennie Nises (Vice-Voorzitter) van Republikanska Föreningen.

Locaties

De workshops vinden plaats op verschillende locaties binnen 5 minuten lopen van Felix Meritis. Je wordt tijdens het congres van locatie naar locatie begeleid. Ook vind je een plattegrondje in het programmaboekje.

Vragen? Stuur ze naar contact@republiek.org